0%

מדיניות האתר

1. בתקנון יהיו למונחים הבאים ההגדרות הבאות:

    1.1. “האתר” – https://www.pizzarashbi-zefat.co.il
    1.2. “הגולש” – כל אדם שמשתמש באתר, בין אם ביצע קנייה ואם לאו, בין אם נרשם לאתר ובין אם לאו;
    1.3. “לקוח” – כל גולש באתר שביצע קניה בין אם קיבל את המוצר שרכש ובין אם טרם;                                                                                                                                          1.4. “בית העסק” – פיצה רשב״י צפת, כתובת רח׳ וויצמן 11 צפת, טל׳ 1-800-101-260 ;                                                                                                                              

2. הרכישה באתר זה כפופה לחוקי מדינת ישראל ויחול עליה החוק הישראלי, לבית המשפט המוסמך בצפת תהיה הסמכות המקומית היחודית בכל הקשור באתר ו/או בכל הקשור לביצוע מכירה באתר.

3. השימוש והקניה באתר מותנים בהסכמת הגולש ו/או הלקוח לתנאים הכלולים בתנאי תקנון זה כלשונם, והגולש ו/או הלקוח מצהיר כי קיבל את תנאי תקנון זה.

4. האמור בתקנון זה (או בכל מקום אחר באתר) מנוסח בלשון יחיד ו/או זכר זאת מטעמי נוחות בלבד, אך הוא פונה לשני המינים באופן שווה והכוונה הינה הן ליחיד והן לרבים.

5. השימוש באתר
    5.1. רשאים להשתמש באתר בני 18 ומעלה שברשותם כרטיס אשראי תקף (בישראל) של אחת מחברות האשראי הבאות (להלן: “חברות האשראי”): ישראכרט, ויזה, לאומי קארד
    5.2. האתר מיועד לשימוש אישי בלבד.
    5.3. קבלת המוצר דרך האתר מותנית באישור חברת האשראי לעסקה.
    5.4. האתר מיועד למכירות בישראל בלבד ואינו מוכר לחו”ל.

6. אופן הקניה באתר
    6.1. רכישת מוצרים באתר תבוצע על ידי שימוש בכרטיס אשראי של אחת מחברות האשראי האמורות או באמצעות יישומון ׳ביט׳ או באמצעות תשלום מזומן לשליח בלבד.
    6.2. לאחר בחירת המוצר/ים יזין הגולש למערכת מספר פרטים אישיים הנוגעים לביצוע הקניה.
    6.3. הזנת המערכת בפרטים אישיים כוזבים הינה עבירה על החוק, נגד גולשים אשר יזינו פרטים אישיים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים פליליים ו/או יוגשו תביעות נזיקין מצד בעלת האתר. לבעלת האתר שמורה הזכות לבטל עסקה עקב הזנת פרטים אישיים כוזבים ו/או שגויים ו/או חלקיים.
    6.4. למרות שעל פי החוק אין הגולש חייב למסור פרטיו האישיים, הנהלת האתר לא תוכל לטפל בהזמנה של גולש אשר לא ימסור את פרטיו האישיים כנדרש.

7. אחריות
 7.1. מסיבות טכניות שאינן בשליטת הנהלת האתר ו/או מי מטעמה כגון הפסקות חשמל, מחשב לקוי ברשות הגולש, בעיות תקשורת ועוד, עלולות לעיתים לגרום לאי-השלמת הקנייה. במקרה זה יחויב הגולש רק עבור המוצרים אותם רכש ואשר ביחס אליהם הושלם תהליך ההזמנה בשלמותו.
 7.2. הנהלת האתר ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות לפעילות בלתי חוקית שנעשית על ידי הגולשים באתר או על ידי כל גורם אחר שאינו משליטתה המלאה של הנהלת האתר.   7.3 .מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן תהיה בית העסק רשאי לבטל את ההזמנה. הזמנה שנפסלה/שבוטלה לא יזכו את המשתמש בכל סעד שהוא ולא יהיו למשתמש כל טענות כנגד  החברה:  7.3.1.במקרה שבו תיפול טעות בתום לב באחד מן הנתונים המפורטים באתר לגבי המוצר, לרבות מחיר המוצר או תיאורו על בסיסם נערכה ההזמנה. 7.3.2.במקרה בו לא עמד המשתמש בהתחייבות מהתחייבויותיו לרבות, אך לא רק, ההתחייבות לתשלום התמורה בגין המוצר שהזמין ו/או בכל מקרה בו מסר המשתמש פרטים לא נכונים ו/או לא מדויקים ו/או לא מושלמים, לרבות במקרה של אי אישור העסקה על ידי חברת כרטיסי האשראי. 7.3.3 בית העסק ,לרבות מנהליה ועובדיה לא אחראים ולא יהיו אחראים, בשום מקרה ולא יחובו כלפי הלקוח בגין כל נזק ישיר, עקיף, מיוחד, מקרי או תוצאתי ו/או כל נזק אחר, הנובע מהזמנה שבוצעה באתר או אי אספקתה או פגם או אי התאמה במוצר, למעט כאמור לעיל ובכל מקרה גובה האחריות של בית העסק כלפי הלקוח מוגבל בגובה הסכום ששולם על ידי הלקוח עבור המוצר. במקרה בו הלקוח יקבל מבית העסק הטבה אשר עוברת את גובה המוצר אותו הלקוח הזמין , לא מעיד שבית העסק מודה באחריות אלא שהחליט לפנים משורת הדין ומתוך תודעת שירות ורצון לשפר את הרגשת הלקוח בהקניית הטבה.

8. מדיניות אבטחה וסודיות הגולשים
8.1.פרטי הלקוח הינו ערך חשוב, על מנת לשמור על פרטיות הלקוח והפרטים שמוסר הלקוח אנו עובדים בצורה הבאה :                                                                                                8.1.2.בעת רכישת המוצר אנו מאבטחים את האתר בתקן אבטחה העומד בדרישות אבטחת אתרים מחמירה בטכנולוגיית SSL מאובטחת.                                                                8.1.3.המידע הנמסר באתרנו לטובת ביצוע ההזמנה ישמש אותנו אך ורק למילוי בקשת הלקוח לאותו צורך או עניין.                                                                                                  8.1.4.מידע אשר הוזן באתר לא יועבר לכל גורם למעט הצרכים הנדרשים להשלמת עסקת הלקוח (חברת אשראי וכדומה…).

9. הספקה ומשלוחים
9.1. עם סיום הקניה יקבל הלקוח סיכום של החיוב שיתבצע עבור העסקה הכולל את עלות המוצרים, עלות המשלוח, וכן יקבל חשבונית עם קבלת המוצר.
9.2. תהליך המשלוח יחל רק אחרי ובכפוף לקבלת האישור על העסקה מחברת האשראי.                                                                                                                                        9.3.אספקת המוצרים תתבצע בתחומי אזורי המשלוח המצויינים ב״סוג המשלוח״ בזמן ביצוע ההזמנה.                                                                                                                  9.4.במקרה של איסוף עצמי באחריות הלקוח להגיע תוך 45 דק׳ מרגע ביצוע ההזמנה על מנת לקבל את המוצר ראוי להגשה.                                                                                  9.5.במקרה ולקוח לא מגיע לאסוף את ההזמנה בביצוע איסוף עצמי – הלקוח לא יקבל החזר כספי מבית העסק.                                                                                                      9.6.המוצרים ישלחו לכתובת אותה מסר הלקוח, באמצעות שליח, המוצרים ימסרו ללקוח עד 60 דק׳ מרגע קבלת אישור חברת האשראי לביצוע העסקה.
9.7. המשלוח נעשה באמצעות שליח מטעם בית העסק.

10. ביטול עסקה
 10.1. ביטול העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”).                                                                                                             10.2. הרוכש מוצר ב – ״פיצה רשב״י צפת״ יהיה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”).                             10.3. ביטול עסקה ייעשה בתוך 14 ימים מרגע קבלת המוצר, או מסמך הגילוי לפי המאוחר ביניהם.                                                                                                                 10.4. הודעה בגין הביטול תימסר בדוא”ל/דואר/פקס, על אחריות הצרכן לוודא שההודעה הגיעה ליעדה.                                                                                                         10.5. בעת ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה או בשל אי אספקת המוצר במועד שנקבע, או כל הפרה אחרת של החוזה, כספו של הצרכן יושב לו תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול, למעט דמי ביטול בשיעור 5% או 100 ש”ח לפי הנמוך ביניהם.

10.6. בזמן ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה, או בשל אי אספקת המוצר בזמן אשר נקבע, או כל הפרה אחרת של החוזה, לא ייגבו דמי ביטול, כספו של הצרכן יושב לו תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול, המוצר יוחזר על חשבון החברה.

10.7. המוצר יוחזר ככל שהדבר מתאפשר באריזתו המקורית.

10.7. לפיצה רשב״י צפת בע”ה להלן החברה זכות לתבוע את הצרכן בשל ירידה בערך המוצר.

10.8. פיצה רשב״י צפת בע”ה להלן החברה תמסור לצרכן עותק של הודעת ביטול החיוב שמסר העסק לחברת האשראי.

10.9. סייגים לזכות ביטול: לא ניתן לבטל רכישה של מוצרים פסידים (כמו פיצה מוכנה אשר האכלה חלקית)

לידיעה: לא יהיה ניתן להחזיר מוצרים לאחר שבוצעה להם הרכבה, אלא באישור מראש, וכן מוצרי מזון שעובדו או הוכנו  לפי הזמנה.

האמור בסעיף זה לא יחול על הטובין והשירותים הקבועים בסעיף 14ג (ד) לחוק הגנת הצרכן.

11. כללי
    11.1. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את נוהלי הקניה באתר לפי שיקול דעתה הבלעדי. לא ייעשה שינוי בנהלים במהלך הקנייה.
    11.2. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ו/או לבטל קנייה לפי שיקול דעתה הבלעדי לרבות במקרים שבהם יתברר שהתבצעה פעילות לא חוקית באתר, או שנגרם נזק לאתר כתוצאה מבעיה טכנית.
    11.3. התמונות המוצגות באתר הנן להמחשה בלבד, ואינן מחייבות. 

1. בתקנון יהיו למונחים הבאים ההגדרות הבאות        1.1. “האתר” –

https://www.pizzarashbi-zefat.co.il
1.2. “הגולש” – כל אדם שמשתמש באתר, בין אם ביצע קנייה ואם לאו, בין אם נרשם לאתר ובין אם לאו;
1.3. “לקוח” – כל גולש באתר שביצע קניה בין אם קיבל את המוצר שרכש ובין אם טרם;                                                                                                                                    1.4. “בית העסק” – פיצה רשב״י צפת, כתובת רח׳ וויצמן 11 צפת, טל׳ 1-800-101-260 ;          

2. הרכישה באתר זה כפופה לחוקי מדינת ישראל ויחול עליה החוק הישראלי, לבית המשפט המוסמך בצפת תהיה הסמכות המקומית היחודית בכל הקשור באתר ו/או בכל הקשור לביצוע מכירה באתר.

3. השימוש והקניה באתר מותנים בהסכמת הגולש ו/או הלקוח לתנאים הכלולים בתנאי תקנון זה כלשונם, והגולש ו/או הלקוח מצהיר כי קיבל את תנאי תקנון זה.

4. האמור בתקנון זה (או בכל מקום אחר באתר) מנוסח בלשון יחיד ו/או זכר זאת מטעמי נוחות בלבד, אך הוא פונה לשני המינים באופן שווה והכוונה הינה הן ליחיד והן לרבים.

5. השימוש באתר
    5.1. רשאים להשתמש באתר בני 18 ומעלה שברשותם כרטיס אשראי תקף (בישראל) של אחת מחברות האשראי הבאות (להלן: “חברות האשראי”): ישראכרט, ויזה, לאומי קארד
    5.2. האתר מיועד לשימוש אישי בלבד.
    5.3. קבלת המוצר דרך האתר מותנית באישור חברת האשראי לעסקה.
    5.4. האתר מיועד למכירות בישראל בלבד ואינו מוכר לחו”ל.

6. אופן הקניה באתר
    6.1. רכישת מוצרים באתר תבוצע על ידי שימוש בכרטיס אשראי של אחת מחברות האשראי האמורות או באמצעות יישומון ׳ביט׳ או באמצעות תשלום מזומן לשליח בלבד.
    6.2. לאחר בחירת המוצר/ים יזין הגולש למערכת מספר פרטים אישיים הנוגעים לביצוע הקניה.
    6.3. הזנת המערכת בפרטים אישיים כוזבים הינה עבירה על החוק, נגד גולשים אשר יזינו פרטים אישיים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים פליליים ו/או יוגשו תביעות נזיקין מצד בעלת האתר. לבעלת האתר שמורה הזכות לבטל עסקה עקב הזנת פרטים אישיים כוזבים ו/או שגויים ו/או חלקיים.
    6.4. למרות שעל פי החוק אין הגולש חייב למסור פרטיו האישיים, הנהלת האתר לא תוכל לטפל בהזמנה של גולש אשר לא ימסור את פרטיו האישיים כנדרש.

7. אחריות
 7.1. מסיבות טכניות שאינן בשליטת הנהלת האתר ו/או מי מטעמה כגון הפסקות חשמל, מחשב לקוי ברשות הגולש, בעיות תקשורת ועוד, עלולות לעיתים לגרום לאי-השלמת הקנייה. במקרה זה יחויב הגולש רק עבור המוצרים אותם רכש ואשר ביחס אליהם הושלם תהליך ההזמנה בשלמותו.
 7.2. הנהלת האתר ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות לפעילות בלתי חוקית שנעשית על ידי הגולשים באתר או על ידי כל גורם אחר שאינו משליטתה המלאה של הנהלת האתר.                                                                             7.3 .מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן תהיה בית העסק רשאי לבטל את ההזמנה. הזמנה שנפסלה/שבוטלה לא יזכו את המשתמש בכל סעד שהוא ולא יהיו למשתמש כל טענות כנגד  החברה:  7.3.1.במקרה שבו תיפול טעות בתום לב באחד מן הנתונים המפורטים באתר לגבי המוצר, לרבות מחיר המוצר או תיאורו על בסיסם נערכה ההזמנה.7.3.2.במקרה בו לא עמד המשתמש בהתחייבות מהתחייבויותיו לרבות, אך לא רק, ההתחייבות לתשלום התמורה בגין המוצר שהזמין ו/או בכל מקרה בו מסר המשתמש פרטים לא נכונים ו/או לא מדויקים ו/או לא מושלמים, לרבות במקרה של אי אישור העסקה על ידי חברת כרטיסי האשראי. 7.3.3 בית העסק ,לרבות מנהליה ועובדיה לא אחראים ולא יהיו אחראים, בשום מקרה ולא יחובו כלפי הלקוח בגין כל נזק ישיר, עקיף, מיוחד, מקרי או תוצאתי ו/או כל נזק אחר, הנובע מהזמנה שבוצעה באתר או אי אספקתה או פגם או אי התאמה במוצר, למעט כאמור לעיל ובכל מקרה גובה האחריות של בית העסק כלפי הלקוח מוגבל בגובה הסכום ששולם על ידי הלקוח עבור המוצר. במקרה בו הלקוח יקבל מבית העסק הטבה אשר עוברת את גובה המוצר אותו הלקוח הזמין , לא מעיד שבית העסק מודה באחריות אלא שהחליט לפנים משורת הדין ומתוך תודעת שירות ורצון לשפר את הרגשת הלקוח בהקניית הטבה.

8. מדיניות אבטחה וסודיות הגולשים
8.1.פרטי הלקוח הינו ערך חשוב, על מנת לשמור על פרטיות הלקוח והפרטים שמוסר הלקוח אנו עובדים בצורה הבאה :                                                                           8.1.2.בעת רכישת המוצר אנו מאבטחים את האתר בתקן אבטחה העומד בדרישות אבטחת אתרים מחמירה בטכנולוגיית SSL מאובטחת.                                             8.1.3.המידע הנמסר באתרנו לטובת ביצוע ההזמנה ישמש אותנו אך ורק למילוי בקשת הלקוח לאותו צורך או עניין.                                                                                                8.1.4.מידע אשר הוזן באתר לא יועבר לכל גורם למעט הצרכים הנדרשים להשלמת עסקת הלקוח (חברת אשראי וכדומה…).

9. הספקה ומשלוחים
9.1. עם סיום הקניה יקבל הלקוח סיכום של החיוב שיתבצע עבור העסקה הכולל את עלות המוצרים, עלות המשלוח, וכן יקבל חשבונית עם קבלת המוצר.
9.2. תהליך המשלוח יחל רק אחרי ובכפוף לקבלת האישור על העסקה מחברת האשראי.                                        9.3.אספקת המוצרים תתבצע בתחומי אזורי המשלוח המצויינים ב״סוג המשלוח״ בזמן ביצוע ההזמנה.                9.4.במקרה של איסוף עצמי באחריות הלקוח להגיע תוך 45 דק׳ מרגע ביצוע ההזמנה על מנת לקבל את המוצר ראוי להגשה.                                                                     9.5.במקרה ולקוח לא מגיע לאסוף את ההזמנה בביצוע איסוף עצמי – הלקוח לא יקבל החזר כספי מבית העסק.      9.6.המוצרים ישלחו לכתובת אותה מסר הלקוח, באמצעות שליח, המוצרים ימסרו ללקוח עד 60 דק׳ מרגע קבלת אישור חברת האשראי לביצוע העסקה.
9.7. המשלוח נעשה באמצעות שליח מטעם בית העסק.

10. ביטול עסקה
10.1. ביטול העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”).

10.2. הרוכש מוצר ב – ״פיצה רשב״י צפת״ יהיה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”).

10.3. ביטול עסקה ייעשה בתוך 14 ימים מרגע קבלת המוצר, או מסמך הגילוי לפי המאוחר ביניהם.

10.4. הודעה בגין הביטול תימסר בדוא”ל/דואר/פקס, על אחריות הצרכן לוודא שההודעה הגיעה ליעדה.

10.5. בעת ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה או בשל אי אספקת המוצר במועד שנקבע, או כל הפרה אחרת של החוזה, כספו של הצרכן יושב לו תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול, למעט דמי ביטול בשיעור 5% או 100 ש”ח לפי הנמוך ביניהם.

10.6.  בזמן ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה, או בשל אי אספקת המוצר בזמן אשר נקבע, או כל הפרה אחרת של החוזה, לא ייגבו דמי ביטול, כספו של הצרכן יושב לו תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול, המוצר יוחזר על חשבון החברה.

10.7. המוצר יוחזר ככל שהדבר מתאפשר באריזתו המקורית.

10.7. לפיצה רשב״י צפת בע”ה להלן החברה זכות לתבוע את הצרכן בשל ירידה בערך המוצר.

10.8. פיצה רשב״י צפת בע”ה להלן החברה תמסור לצרכן עותק של הודעת ביטול החיוב שמסר העסק לחברת האשראי.

10.9. סייגים לזכות ביטול: לא ניתן לבטל רכישה של מוצרים פסידים (כמו פיצה מוכנה אשר האכלה חלקית)

לידיעה: לא יהיה ניתן להחזיר מוצרים לאחר שבוצעה להם הרכבה, אלא באישור מראש, וכן מוצרי מזון שעובדו או הוכנו  לפי הזמנה.

האמור בסעיף זה לא יחול על הטובין והשירותים הקבועים בסעיף 14ג (ד) לחוק הגנת הצרכן.

11. כללי
 11.1. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את נוהלי הקניה באתר לפי שיקול דעתה הבלעדי. לא ייעשה שינוי בנהלים במהלך הקנייה.
 11.2. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ו/או לבטל קנייה לפי שיקול דעתה הבלעדי לרבות במקרים שבהם יתברר שהתבצעה פעילות לא חוקית באתר, או שנגרם נזק לאתר כתוצאה מבעיה טכנית.
  11.3. התמונות המוצגות באתר הנן להמחשה בלבד, ואינן מחייבות.

אין הזמנות כרגע דרך האתר !